Hukuki Cevaplar

NAMAZ VE TESETTÜR ÇELİŞKİSİNE CEVAP

Sayın Adnan Oktar'ın 1 yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğu dosyanın iddianamesini düzenleyen iddia makamı, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına husumet besleyen müştekilerin asılsız iddialarını hiçbir somut delile dayanmadıkları halde olduğu gibi kabul etmiş ve bu iddialara yönelik gerekli araştırmaları yapmadan, asılsız, delilsiz iddialara iddianame içerisinde olduğu gibi yer vermiştir. Savcılığın soruşturma görevini yürütürken tarafsızlığını yitirdiğini ortaya koyan bu durumun örneklerinden biri iddianamenin 21. sayfasında yer almıştır.

Aşağıda iddianameden yaptığımız alıntıda da görüldüğü üzere, Savcılık Sayın Adnan Oktar'ın bazı dini konularda güya fetva verdiğini ileri sürmüştür:

İddianameden alıntıladığımız iddia makamının değerlendirmelerinden de anlaşılacağı üzere; Sayın savcılık, iddianame içerisinde genel itibariyle yorumlar yapmış ve husumetli müştekilerin gerçekdışı iddialarını HİÇ BİR DELİLE DAYANMADAN, HİÇ BİR SOMUT DELİL GÖSTERMEDEN olduğu gibi benimseyerek iddianameyi düzenlemiştir. Bu durum Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı taraflı bir yaklaşımla iddianamenin düzenlendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Şöyle ki;

SAYIN ADNAN OKTAR BUGÜNE KADAR HİÇBİR DİNİ KONUDA FETVA VERMEMİŞTİR. KENDİSİ FETVA MAKAMI DEĞİLDİR. Bu gerçekle birlikte elbette ki bazı konularda dini yorumlarda bulunmuştur:

  • Sayın Adnan Oktar'ın Kuran-ı Kerim’i yorumlamasına göre başörtüsü farz değildir. Sayın Adnan Oktar'a göre farz olan kadınların tacize uğraması ihtimali olan yerlerdeki çarşaf kullanımıdır.
  • Sayın Adnan Oktar'ın Kuran-ı Kerim’i yorumlamasına göre bikini giyen kadınlar da tesettürlü kadınlar da Müslümandır. Bu giyim tercihleri dolayısıyla günahkar olmamaktadırlar.
  • Sayın Adnan Oktar'ın Kuran-ı Kerim’i yorumlamasına göre evlilik öncesi her türlü cinsel ilişki şekli zina sayılmalıdır. Savcılığın iddiasının aksine, Sayın Adnan Oktar'ın evlilik öncesinde anal veya oral seks yapılabileceği yönünde fetvası yoktur.
  • Savcılığın iddiasının aksine, Sayın Adnan Oktar kendi arkadaş çevresinden ayrılanların “münafık” olarak görülmesi yönünde talimat vermemiştir.
  • Sayın Adnan Oktar 5 vakit namazı farz gördüğünden namaz vakitlerini asla 2’ye indirmemiştir.

Savcılık Sayın Adnan Oktar’ın tüm dünyaya yayılan eserlerindeki ve konuşmalarındaki açıklamaları ortadayken husumetli müştekilerin hiçbir delile dayanmayan bazı yalanlarına itibar etmiştir. Bunları somut gerçekler gibi aktarmış, uzun yıllardır süren ve Sayın Adnan Oktar'ın ilgili konulardaki iddiaların asılsızlığını ortaya koyan aksi yöndeki açıklamalarına tek satır bile değinmemiştir. Konuyu tamamen husumetli müştekilerin bakış açısıyla ele almıştır. İslam’daki mezheplerin en temel dini konulara bile farklı baktığı aşikardır. Aşağıda bu farklılıklardan sadece birkaçını ortaya koyan bir tablo yer almaktadır:

 

KURAN-I KERİM’DEKİ “MUHKEM” SAYILAN, YANİ AÇIK VE YORUM GÖTÜRMEZ AYETLERİ HAKKINDA BİLE BU KADAR FARKLI GÖRÜŞLER İLERİ SÜRÜLEBİLİYORKEN, SAYIN ADNAN OKTAR'IN BAŞÖRTÜSÜ, DANS VE BENZERİ KONULARDAKİ YORUMLARININ ONU SUÇLU GİBİ GÖSTERMEK ADINA KULLANILMASI, HUKUK DEVLETİNDE VAR OLAMAYACAK KADAR TARAFLI BİR BAKIŞ AÇISININ ÜRÜNÜDÜR. İslam tarihinde bugüne kadar her türlü konuda her türlü görüş sunulmuşken Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının yukarıda maddeler halinde bahsettiğimiz örneklerde olduğu gibi kendi görüşlerini açıklamalarını sözde örgüt ideolojisinin propagandası gibi değerlendirmek ve yapmadığı açıklamaları hiçbir delil olmadan yapmış gibi anlatmak hukuka ve vicdana uygun değildir.

Sayın Adnan Oktar'ın başörtüsü, çarşaf, cinsellik, namaz vb konulardaki tüm konuşmaları hiçbir suç unsuru içermeyen hukuka uygun konuşmalarıdır. Konunun savcılık gibi yargılama makamlarının görev alanına giren yönü ise (somut verilerle delillendirilmesi gereken) Sayın Adnan Oktar'ın fikirlerinin iddianamede olduğu gibi fıkhi açıdan uygun olup olmadığı değil, hukuka uygunluğudur.  

Gerek iddianamede gerek basında yer alan Sayın Adnan Oktar hakkındaki asılsız, delilsiz, mantıkdışı iddiaların hiçbir gerçekliği olmadığını Sayın şahsınızın/makamınızın bilgisine saygılarımızla sunarız.  27.08.2019