Hukuki Cevaplar

TELEFON HATLARI VE WHATSAPP ÇELİŞKİSİNE CEVAP

Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının yargılandığı dosyada iddia makamı, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına husumet besleyen müştekilerin asılsız iddialarını hiçbir somut delile dayanmadıkları halde olduğu gibi kabul etmiş ve bu iddialar üzerinden bazı hatalı ve taraflı değerlendirmelerde bulunmuştur. Savcılığın soruşturma görevini yürütürken tarafsızlığını yitirdiğini ortaya koyan bu durumun örneklerinden biri iddianamenin 68. sayfasında yer almaktadır. Aşağıda iddianameden yaptığımız alıntıdan anlaşıldığı üzere; Savcılık Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının sözde örgütsel tedbir olarak ağırlıklı olarak başkalarının üzerine kayıtlı telefon hatları kullandığını ve sözde örgüt içi iletişimde konuşmaların takip edilmesini önlemek için whatsapp uygulamasından faydalandıklarını belirtmiştir:

Bugüne kadar Sayın Mahkemenize sunduğumuz birçok dilekçede, Savcılığın dosyada tarafsızlığını yitirdiğini, birçok olayı değerlendirirken hayatın olağan akışında son derece doğal şekilde gerçekleşen olayları dahi sanıklar aleyhine yorumladığını delilleriyle izah etmiştik.

Aşağıda iddia makamının bahsettiğimiz taraflı yorumlamalarına yönelik açıklamalarımız bulunmaktadır. Şöyle ki:

  • Sayın Adnan Oktar'ın arkadaşları birbirleriyle sadece whatsapp veya benzeri bir uygulama üzerinden değil normal aramayla da iletişim kurmaktadır. Whatsapp kullanma eğer sözde örgütün gizliliği sağlamak için uyguladığı bir tedbirse normal yapılan bu aramalar nasıl açıklanabilir? Eğer gizlilik esassa sözde örgüt liderinin talimatını sadece iletişimin whatsapp vb. uygulamalar üzerinden yapılması yönünde vermesi beklenir. Ancak böyle bir talimat yoksa, ki gerçek böyledir, Sayın Adnan Oktar'ın arkadaşlarından dileyen whatsapp üzerinden dileyen normal arama yaparak konuşacaktır. Savcılık iddianamesinde Sayın Adnan Oktar'ın arkadaşları arasında yapılan sayısız normal aramayı görmezden gelmiş, anlam veremediğimiz bir şekilde whatsapp aramalarını ön plana çıkarmıştır. Halbuki Sayın Adnan Oktar'ın arkadaşlarının, her sıradan insanda gözlemlendiği gibi, kimi zaman whatsapp kullanmak kimi zaman ise normal aramayla iletişim kurmuşlardır. Bunlar dosya içerinde yer alan iletişim tespit tutanaklarında, arama kayıtlarında da mevcuttur.
  • Sayın Savcının, GSM hatlarını başka kimselerin üzerine alınması yönündeki iddiasını oluşturan mantığı da whatsapp üzerinden iletişimin sağlandığı yönündeki iddiasında kullandığı mantık gibi hatalı ve taraflı bir çıkarımın ürünüdür. Nitekim Savcılığın yaptığı araştırmalar neticesinde Sayın Adnan Oktar'ın arkadaşlarından bir kısmının başkası üzerine hat kullandığı, ancak 106 tanesinin ise kendisi üzerine olan hattı kullandığı ortaya çıkmıştır.

DOSYA BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME YAPTIĞIMIZDA İSE BU SAYILAR SÖZDE ÖRGÜT LİDERİNİN GİZLİLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN BAŞKASI ÜZERİNE ALINMIŞ HATLARIN KULLANILMASI YÖNÜNDE TALİMAT VERMEDİĞİNİN AÇIK BİR İSPATIDIR. ÇÜNKÜ EĞER BÖYLE BİR TALİMATIN VARLIĞINDAN BAHSEDİLECEKSE, SÖZDE 106 ÖRGÜT ÜYESİNİN BU TALİMATA GÖZ GÖRE GÖRE UYMADIĞI NASIL AÇIKLANABİLİR?

Diğer taraftan bu mantığın başka bir açığı daha vardır. Söz konusu dosyada yargılanan 106 kişinin kendisi üzerine olan hatla iletişim kurması gizliliğin asla sağlanamaması demektir. Çünkü en azından söz konusu 106 kişinin kendine ait hatları kolaylıkla dinleneceği için başkası üzerine hat kullanıp tedbir yaptığı ileri sürülen diğer kişilere de kolaylıkla ulaşılabilecektir. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları suç örgütü olsalar böyle bir hataya düşmeyecekleri açıktır.

  • Başkasının üzerine alınmış hatla da konuşulsa, konuşmalarda whatsapp da kullanılsa ortada bir suç örgütü olmadığının en büyük delili tüm konuşmaların arkadaşça konuşmalardan ibaret olmasıdır. Sayın Adnan Oktar'ın arkadaşlarının konuşmalarında suç içerikli hiçbir ifade yoktur.

Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının suç örgütü yapılanması olmadığını, kendi aralarında talimat üzere yaşamadıklarını gösteren biri delillerden biri de telefonla iletişim kurma yöntemlerinden de gayet net anlaşılmaktadır. Bu açık göstergeye rağmen Savcılık, elinde örgütün varlığına kesin kanaat edinmesini imkansız kılan bu net sayılar varken dahi, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarını suç örgütü yapılanmasıymış gibi göstermiş bu yöndeki iddiasında lehe delillere rağmen ısrar etmiştir.

Gerek iddianamede gerek basında yer alan Sayın Adnan Oktar hakkındaki asılsız, delilsiz, mantıkdışı iddiaların hiçbir gerçekliği olmadığını Sayın şahsınızın/makamınızın bilgisine saygılarımızla sunarız.  27.08.2019