Hukuki Cevaplar

ADNAN OKTAR’IN TROLL ORDUSU İFTİRASI

SABAH GAZETESİ'NİN ADNAN OKTAR’IN TROLL ORDUSU İŞ BAŞINDA ” BAŞLIKLI HABERİNE KARŞI CEVAP HAKKIMIZIN KULLANIMIDIR

BASINA VE KAMUOYUNA DUYURULUR

02.08.2019 tarihinde Sabah Gazetesinin www.sabah.com.tr adlı internet sitesinde Sayın Adnan OKTAR hakkında kamuoyuna servis edilen asılsız haber ile ilgili cevap hakkımızı kullanmak istemekteyiz.

Bahsi geçen haber içeriğinde; Sayın Adnan OKTAR ve arkadaşları için “suç örgütü” ibaresi kullanılarak savcılık makamınca düzenlenen iddianame ile ilgili yapılan haberlerin ardından, sözde suç örgütüne bağlı firari örgüt mensuplarınca ya da sahte isimler adına oluşturulan sosyal medya hesaplarınca gazetenin tabiri ile “trollerce” harekete geçilerek;

  • Video, yorum ya da fotoğraf yoluyla haberi yapan gazete ve gazetecilerin hedef alındığı,
  • İddianameyi haberleştiren yayın kuruluşlarını ve gazetecileri hedef alan saldırıların organize bir şekilde yapıldığı ve örgütün troll ordusunun belli bir odaktan yönetildiği,
  • Bu sözde troll ordusunun, konvansiyonel medyayı baskı altına almaya çalıştığı,
  • Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17/25 Aralık'tan sonra sosyal medyada örgütlenme modelinin aynısını uygulayan Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü üyelerinin FETÖ'nün kullandığı tüm kara propaganda yöntemlerini uyguladığı ifade edilmiştir.

İlgili haberin içeriği ile ilgili cevap hakkımızı kullanmadan önce önemli bir hususu tekrar tekrar hatırlatmak istiyoruz: Sayın basın mensuplarımızdan, haber içeriği üretirken meslek ahlak ve kurallarına, kanunlara uygun davranmalarını, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızın Anayasaca güvence altına alınan kişilik ve savunma haklarına karşı hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Ancak; defaatle yazılı olarak itiraz etmemize, ayrıntılı ve açıklayıcı beyanatlarda bulunmamıza rağmen, Özellikle Sabah Gazetesi’nin kamuoyunu aydınlatma görevini icra ederken suçlayıcı, gerçek dışı, her türlü dayanaktan uzak haber içerikleri üretmeye devam ettiğine üzülerek tanıklık ediyoruz.

 Şimdi söz konusu haber içeriğindeki iddialara karşı cevaplarımızı izah etmek gerekirse;

1-İlgili haber ve gazetenin Sayın Adnan Oktar ile ilgili servis ettiği diğer tüm haberler inceleneceği üzere; suçlayıcı, töhmet altında bırakıcı, hakarete varan ifadelerin olduğu ve maalesef ki bu davranış biçimini “alışkanlık” haline getirdiği izahtan varestedir.  Zira; haklarında kesinleşmiş bir mahkeme kararı yokken, kovuşturma aşamasına henüz geçilmişken, duruşma dahi yapılmamışken Sayın Adnan OKTAR ve arkadaşları için Silahlı Suç Örgütügibi ifadelerle kamuoyuna haber servis ediliyor olması, Anayasaca güvence altına alınmış masumiyet karinesini, adil yargılanma hakkını ihlal etmekte ve ayrıca Türk Ceza Kanunu m.288’de hüküm altına alınmış “Adil Yargılanmayı Etkilemeye Teşebbüs” Suçunu oluşturmaktadır.

Dolayısıyla değerli basın mensuplarından; iftiraları, soyut iddia ve beyanları referans edinerek haber içeriği üretmek yerine, kanunlara riayet etmelerini, Sayın Adnan OKTAR ve arkadaşlarımızın kişilik haklarına yine kanun dairesinde saygı göstermelerini, kesin hüküm ve yargılardan kaçınmalarını, kendilerine ulaşan bir haber veya bilgi  olduğunda bunların gerçekliğini araştırmalarını,  gerek duyarlarsa bizlerden de istedikleri bilgi, belgeleri talep etmelerini ve neticesinde kamuoyunu tarafsız, objektif, en önemlisi de somut delillerle aydınlatmalarını önemle rica ediyoruz.

2-Söz konusu haberde; emir komuta zinciriyle Sayın Adnan Oktar’a bağlı olarak çalışan, İddianameyi haberleştiren yayın kuruluşlarını ve gazetecileri hedef alan ve konvansiyonel basını baskı altına alan bir troll ordusundan bahsedilmektedir. Bir yılı aşkın süredir Yargılama makamlarını yanıltıcı, kışkırtıcı haberlerle baskı altına almaya çalışan, toplumda camiamıza karşı infial oluşmasına yol açmaya yönelik haber yapan yani özetle camiamıza yönelik baskıcı bir haber anlayışını benimseyen Turkuvaz Medya kuruluşudur. Bir kısım kimselerin aralıksız devam eden bu seri iftira karalama kampanyasına hakikatleri anlatarak cevap vermesi, sevdiği insanları iftiralara karşı koruması, halka hakikati anlatması, insanlara gerçekleri göstermesini baskı kurma olarak aktarması son derece art niyetli bir tutumdur.

Konunun aslı ve özeti Sabah Gazetesi 1 yılı aşkın sürdürdüğü iftira ve karalama kampanyasının sosyal medyada bir kısım kimselerce hakikatlerin anlatılması suretiyle sekteye uğramasından rahatsızlık duymaktadır. Bu rahatsızlığını ise söz konusu haberin içeriğinde aktardığı şekilde çarpıtarak dile getirmektedir.

3- Sayın Adnan OKTAR herkesçe tanınan, birçok kişinin fikir ve görüşlerine saygı duyduğu, kitapları okunan, programları takip edilen bir yazar ve bir fikir insanıdır.  Dolayısıyla bu denli tanınan ve takip edilen bir kişiye yargılama makamlarını yanıltmak suretiyle bir kumpas kurulması elbette ki sevenleri tarafından tepki gösterilmesine neden olacaktır. Ancak şu husus önemli ki; Yaşanan süreçle ilgili atılan twitler, yazılan yazılar, yapılan yorumlar; iyi veya kötü, olumlu veya olumsuz, sahte veya gerçek hiçbir surette Sayın Adnan Oktar’a izafe edilemez.

Kaldı ki Sayın Adnan OKTAR bir yılı aşkındır, her çeşit iletişim olanaklarından uzak, yüksek güvenlikli bir ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunmaktadır. Hal böyle iken; kendisine yakıştırılan “Troll ordusunu emir komuta zinciri ile yönetiyor” iddiası en hafif tabiri ile abesle iştigaldir, mesnetsizdir.

4-. Atılan twitler, yapılan yorumlar Sayın Adnan Oktar’ı bağlamamakla birlikte; Sabah Gazetesi tarafından “basına saldırı” , “konvansiyonel basını baskı altında tutmak”, “belli bir odaktan yönetilen organize saldırı” gibi cümlelerle servis edilen haber, bahse konu twitlerin ekran görüntüleri alınarak desteklenmek istenmiş ve haberin içeriğinde “somut birer delilmiş gibi” bu görüntülere yer verilmiştir.

Bu ekran görüntülerinin “sözde ne kadar baskı unsuru içeriğini !!!” ise değerli basın mensuplarının ve kamuoyunun takdir ve görüşlerinize sunuyoruz.

 

 

 

 

 

 

Sosyal medya kişilerin görüş ve fikirlerini saygı ve kurallar çerçevesinde özgürce ifade ettikleri bir mercidir. Yapılan olumlu veya olumsuz yorumları hiçbir somut delil ortaya koyamadan “bir troll ordusunun organize saldırısı” gibi lanse edip, bir de Fetullahçı Terör Örgütü ile benzerlik kurarak Sayın Adnan OKTAR ve arkadaşlarına izafe etmek ne iyi niyetle ne gazetecilik etik ve kurallarıyla ne de evrensel hukuk değerleriyle bağdaşmaktadır.

Sonuç itibariyle; Sabah Gazetesi’nin 02.08.2019 tarihinde, hiçbir dayanağı olmayan, tamamen hayal ürünü olan, suç isnat eden, tamamen hayal ürün olan itham ve yakıştırmaların yer aldığı haber hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı