12. SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİNİN DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE SAĞLADIĞI FAYDALAR

12.1. Sayın Adnan Oktar’ın, kaleme aldığı kitaplar vesilesi ile Türk ve dünya toplumuna sağladığı fayda ve hizmetler

Sayın Adnan Oktar’ın, 30 yılı aşkın süreden beri kaleme aldığı bilimsel, kültürel, imani ve siyasi konulardaki 300’den fazla eserinden her biri, tek başına insanların dünyaya bakış açılarını değiştirecek etkiye sahiptir.

Sayın Adnan Oktar, Allah’ın varlığını ve birliğini, Kuran mucizelerini, kainattaki yaratılış delillerini ve iman hakikatlerini tüm insanların gözleri önüne serdiği; Kuran ayetleri ve Peygamberimiz (sav)’in sahih hadisleri ışığında bağnazlık ve hurafelerden arınmış gerçek İslam’ı anlattığı; Türk insanına vatan, millet ve Atatürk sevgisini aşıladığı; dünya üzerindeki siyasi gelişmelerin ve tarihi olayların perde arkasındaki gizli yönlerini gün ışığına çıkardığı bilimsel, kültürel, imani ve siyasi içerikli kitaplarıyla her ülkeden, her dil ve dinden milyonlarca insana hitap etmektedir. Bu bakımdan, Harun Yahya müstear ismiyle kaleme aldığı devasa külliyat tüm dünyada geniş yankı ve etki uyandırmış, milyonlarca insanın teveccühünü kazanmıştır.

Sayın Adnan Oktar’ın eserlerinin en temel özelliği sadece Allah’ın rızasını kazanmak için hazırlanmış olmalarıdır. Hiçbir ticari kaygı ve menfaat beklentisi olmaksızın hazırlanan bu eserlerin okuyanların kalplerinde uyandırdığı hızlı, derin ve kalıcı etki de bu ihlaslı çalışmanın bir neticesidir.

Sayın Oktar’ın kaleme aldığı Harun Yahya külliyatı 72 yabancı dile çevrilmiştir. Her yıl yüzbinlercesi satılan bu kitaplar aynı zamanda internet sitelerinden ücretsiz olarak her yıl milyonlarca indirilip okunmaktadır. Dünya çapında milyonlarca insan bu kitaplar vesilesiyle hidayet bulmuş, imanla şereflenmiş, Allah’ın varlığına ve birliğine tahkiki manada şahit olmuş, hayatın gerçek anlamını öğrenmiş, Kuran’a dayalı güzel ahlakla donanmış, kalpleri şifa bulmuş, sevgi ve şefkat elçileri olmuştur. Yine Harun Yahya külliyatı Türk insanına ve Türk Gençliği’ne vatan sevgisini, milli birliğin önemini, ulu önder Atatürk’ün modern, dindar, aydın ve ilerici kişiliğini en akılcı ve vurucu biçimde anlatmıştır.

Aşağıda, Sayın Oktar’ın 300’ü aşkın kitabından bir bölümü belli temel konular altında kategorize edilerek bu kategorilerin her biri hakkında kısa açıklamalara yer verilmiştir:

1- ATATÜRK’ÜN HAYATI, ÜSTÜN AHLAKI, BENZERSİZ KİŞİLİĞİ VE SAMİMİ DİNDARLIĞI

HAKKINDAKİ ESERLER

Sayın Adnan Oktar bu ana başlık altındaki kitaplar serisinde, ulu önder Atatürk’ün örnek kişiliğini, samimi dindarlığını, askeri dehasını, liderlik vasfını, vatan ve millet aşkını, milli birlik ve bütünlüğümüze verdiği önemi kapsamlı olarak ele almıştır. Özellikle yüzyıla yakın bir süredir bazı bağnaz çevreler tarafından Atatürk aleyhinde Türk halkına benimsetilmeye çalışılan olumsuz ve gerçekdışı imajı fikren yerle bir etmiştir.

Örneğin, Yazarın ‘Samimi Dindar Atatürk’ kitabı incelendiğinde, Cumhuriyetimiz’in kurucusu Atatürk›ün icraatlarının dinimizin özüne ve Kuran-ı Kerim’e son derece uygun olduğu gerçeği görülecektir. Ayrıca pek çok kereler hayatını tehlikelere atarak sürdürdüğü mücadelesi sonucunda milyonlarca Müslümanı düşmanın zulüm ve esaretinden kurtarması, Kuran-ı Kerim’in tefsirini yaptırması, en muteber hadis kitaplarından Sahih-i Buhari’yi tercüme ettirmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurması, yanında sürekli Kuran-ı Kerim taşıması, camilerin kiliseye dönüştürülme girişimlerine engel olması, düşman ordularına karşı Müslümanlar’ın tek cephesini kurması, onlara sahip çıkması, Atatürk’ün dinine, milletine ve tarihine gönülden bağlı bir insan olduğunun en açık göstergelerindendir. Sayın Adnan Oktar, Atatürk hakkında yazılmış kitaplarda yeterli ve doyurucu biçimde yer verilmemiş bu gerçeklere son derece kapsamlı, belgeli ve akılcı biçimde değinmektedir.

Yazar kitaplarında aynı zamanda Atatürk’ün askeri dehasının detaylarını ortaya koymuş, strateji ve taktik anlamda gösterdiği başarıların günümüz gençliği tarafından bilinip kavranmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca Atatürk’ün vatanına ve milletine duyduğu içten, samimi, coşkulu sevgi ve bağlılığı en güzel biçimde işleyerek ülkemizin geleceği olan gençlerin milli birlik ve beraberlik ruhunu kazanmalarına vesile olmuştur.

Sayın Adnan Oktar, Atatürk hakkında yayınladığı bu eserlerle sevgili Atamız’ı, onun ilkelerini, fikir ve düşüncelerini en doğru bilgilerle dile getirmiş, halkımızın onu en doğru biçimde tanımasını sağlamış, aynı zamanda bu hayati bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasına hizmet etmiştir.

Sayın Adnan Oktar’ın Bu Seride Yayınlanmış Kitapları :

 • Samimi Bir Dindar Atatürk
 • Asker Atatürk
 • Gerçek Atatürkçülük
 • Atatürk ve Gençlik
 • Atatürk’ün Vatan Ve Millet Sevgisi
 • Atatürk’ü İyi Anlamak
 • Atatürk Ansiklopedisi 1.Cilt
 • Atatürk Ansiklopedisi 2.Cilt
 • DEVLETE BAĞLILIĞIN VE MİLLİ BİRLİĞİN ÖNEMİ

Sayın Adnan Oktar, ülkemizin birlik ve bütünlüğü açısından son derece hayati olan bu konuda kaleme aldığı kitap serisinde, Büyük Önder Atatürk’ün bize emaneti olan güzel vatanımızın dört bir yandan tehditlerle çevrili olduğu gerçeğine dikkat çekmekte, mukaddes topraklarımıza göz dikenlerin dünya çapında gizli ve açık yürüttükleri kampanyalarla siyasi, sosyal ve ekonomik yönden her fırsatta düşmanlıklarını ortaya koyduklarını gösterip devlete bağlılığın ve milli birliğin önemine vurgu yapmaktadır.

Sayın Adnan Oktar’a göre; milletimiz bütün bu tehditlere karşı ancak top yekün milli birlik ruhuna sarılarak ayakta durabilir. Bu nedenle, bugün gerek iç huzur ve istikrarımızın, gerekse dış güvenliğimizin sağlanması açısından en acil ihtiyaç, milli birlik ruhuna sahip çıkılması ve onun yaygınlaştırılmasıdır. Devletimiz, bütün kurumlarıyla, her geçen gün bu yoldaki mücadelesinde önemli mesafeler kat etmektedir. Yazarın kitaplarında belirttiği üzere; milletimizi sağlam ve güçlü bağlarla birbirine kenetlemeyi hedefleyen milli birlik ruhu, ideolojik, siyasi veya şahsi gerekçelerle ihmal edilemeyecek ve ertelenemeyecek derecede hayati bir konudur.

Sayın Adnan Oktar’ın Bu Seride Yayınlanmış Kitapları :

 • Devlete Bağlılığın Önemi
 • Milli Birliğin Önemi
 • Türk’ün Dünya Nizamı
 • Türkiye İçin Milli Strateji
 • Türkiye’nin Geleceğinde Osmanlı Vizyonu
 • Türk’ün Yüksek Seciyesi
 • İSLAM ALEMİ’NİN SORUNLARINA ÇÖZÜM OLARAK TÜRK İSLAM BİRLİĞİ ÜLKÜSÜ

Sayın Adnan Oktar’ın önemle üzerinde durduğu bir konu olan Türk İslam Birliği ülküsü, son dönemde ortaya çıkan gelişmeler neticesinde her geçen gün daha da önemli ve zorunlu hale gelmektedir. Sayın Adnan Oktar‘ın bu konudaki eserlerinde sıkça üzerinde durduğu gibi, Türk İslam Birliği’nin kurulması ile sadece İslam Alemi’nin değil her dinden, her milletten ve her düşünceden insanın kurtuluşu mümkün olacak, bu birlik tüm dünyaya sevgi, barış, kardeşlik, dostluk, mutluluk, bolluk ve bereket getirecektir.

Türkiye’nin önderliğinde kurulacak olan bir Türk İslam Birliği, yeryüzünün bambaşka bir güzelliğe bürünmesine, bolluk ve bereketin kat kat artmasına, sanatın, estetiğin ve bilimin en ileri düzeyde gelişmesine, dünya üzerinde benzeri görülmemiş üstün ve görkemli bir medeniyetin inşa edilmesine vesile olacaktır.

Sayın Adnan Oktar’ın bu eserlerinde temel olarak, uzun yıllardır ezilen, hor görülen, zulüm ve eziyet gören her kesimden insanların ancak Türk İslam Birliği’nin kurulması ile son bulacağı anlatılmaktadır. Yazar, dünyanın çeşitli ülkelerindeki insanların içinde bulundukları zorlu koşulları en doğru ve net bilgilerle gözler önüne sererek sorunun çözümü için yoğun ve kararlı bir fikri mücadele vermektedir.

Sayın Adnan Oktar’ın Bu Seride Yayınlanmış Kitapları :

 • Türk İslam Birliğine Çağrı
 • Terör Sevgiyle Yok Edilir
 • Gelin Birlik Olalım
 • Mültecilere Yardım
 • Filistin zulmü
 • Komünist Çin’in Zulüm Politikası ve Doğu Türkistan
 • Nasıl Bir Yemen?
 • Rohingyalar Güzeldir
 • İslam’ın Kışı Ve Beklenen Baharı
 • İyilerin İttifakı
 • ALLAH’IN YARATMA SANATI VE ÇEVREMİZDEKİ İMAN HAKİKATLERİ

Sayın Adnan Oktar, imani konulardaki eserlerinde Allah’ın yaratma sanatının delillerine dikkat çekmiş, insanların sadece birkaç dakika için üzerinde yaşadıkları dünyayı ve hayatta kalmalarını sağlayan sayısız içiçe geçmiş sebebi dikkatlice düşündüklerinde büyük hayrete kapılacaklarını anlatmıştır. Rabbimizi tanımak için Yaratılış delillerinin önemini açıklayarak bunlar hakkında düşünmenin ve araştırmanın, insanları Rabbimiz’e yaklaştıracağını vurgulamıştır. Bu amaçla da kitaplarında insan vücudundan, galaksilere, tohumlardan, DNA’ya kadar binlerce Yaratılış mucizesini gözler önüne sermiştir. Yazar, bu anlayışla hazırladığı imani kitaplar serisinde, Rabbimizin sonsuz aklının, ilminin ve kudretinin insanlar tarafından anlaşılmasına tahkiki imanı kazanmalarına vesile olma niyetini gözetmektedir.

Sayın Adnan Oktar’ın Bu Seride Yayınlanmış Kitapları :

 • Evrenin Yaratılışı
 • Gözdeki Mucize
 • Atom Mucizesi
 • Atomun Sırları
 • Balarısı Mucizesi
 • Hayat Boyu Çalışan Mucize Makine: Enzim
 • 40 Konuda Hücre
 • Allah Akılla Bilinir
 • Allah’ın Detay Sanatı
 • Allah’ın Güzelliklerinden Bir Demet 1
 • Allah’ın Güzelliklerinden Bir Demet 2
 • Allah’ın Güzelliklerinden Bir Demet 3
 • Allah’ın Güzelliklerinden Bir Demet 4
 • Allah’ın Munis Sanatından
 • Allah’ın Renk Sanatı
 • Becerikli Baraj İnşaatçıları Kunduzlar
 • Bitkilerdeki Yaratılış Mucizesi
 • Biyomimetik Teknoloji Doğayı Taklit Ediyor
 • Canlılardaki Fedâkarlık ve Akılcı Davranışlar
 • Deniz Altındaki Muhteşem Dünya
 • Derin Düşünmek
 • Dinsizliğin Kabusu
 • Doğada Allah’ın Yaratması
 • Doğadaki Mühendislik
 • Düşünen İnsanlar İçin
 • Evrendeki Mucizeler
 • Hayvanlar Alemi
 • Hayvanlarda Göç Mucizesi
 • Hormon Mucizesi
 • Hücre Zarındaki Mucize
 • Hücredeki Bilinç
 • Hücredeki Mucize
 • İhtişam Her Yerde
 • İman Hakikatlerinin Önemi
 • İmanın Güzellikleri
 • İnsan Mucizesi
 • İnsanın Yaratılış Mucizesi
 • Kainattaki Kusursuzluk Tesadüf Değil
 • Kan ve Kalp Mucizesi
 • Karınca Mucizesi
 • Koku ve Tat Mucizesi
 • Konuşan Kuşlar Mucizesi
 • Kuran Ahlakında Fedakarlığın Önemi
 • Kuran Bilime Yol Gösterir
 • Kuran ile Hayat Nasıl Yaşanır
 • Kuran Mucizeleri-1
 • Kuran Mucizeleri-2
 • Kuran Mucizeleri-3
 • Kuran’dan İşaretler
 • Kusursuz Petekler İnşa Eden Balarıları
 • Kuşların ve Uçuşun Kökeni
 • Küçük Dostlarımız Karıncaların Dünyası
 • Mikro Dünya Mucizesi
 • Molekül Mucizesi
 • Mucizeler Zinciri
 • Örümcekteki Mucize
 • Protein Mucizesi
 • Savunma Sistemi Mucizesi
 • Sivrisinek Mucizesi
 • Termit Mucizesi
 • Tohum Mucizesi
 • Vücudumuzdaki Mucizeler
 • Vücut Elektriği Mucizesi
 • Yaratılış Atlası-Cilt 1
 • Yaratılış Atlası-Cilt 2
 • Yaratılış Atlası-Cilt 3
 • Yaratılış Gerçeği
 • Yeşil Mucize: Fotosentez
 • TARİH, POLİTİKA VE STRATEJİ

Sayın Adnan Oktar bu kategorideki kitaplarında, dış güçlerin ülkemiz aleyhine yaptıkları sinsi planları ve bu planlarda hangi yöntemleri kullandıklarını deşifre etmiştir. Bu tehlikeli planların nasıl bertaraf edilebileceği konusunda hem halkımızın hem de devletimizin yetkili makamlarının dikkatini çekmiştir.

Yazar, 2017 yılında yayınlanan “Üst Akıl: İngiliz Derin Devleti”kitabında dünyanın son 200 yıllık tarihini kilit detaylarıyla ve dönüm noktalarıyla mercek altına almıştır. Dünya çapında gerçekleşen radikal değişimlerin, kurulan veya yıkılan devletlerin, milyonlarca cana mal olan savaşların, komünizm, vahşi kapitalizm, anarşizm, Darwinizm gibi belaların, ahlaki çöküntü ve dejenerasyonların arka planındaki “üst aklın” açıkça fark edildiğini belirtmiştir. İnsanların hatta süper güçlerin dahi adını telaffuz etmekten korkuya kapıldıkları bu gizli yapılanmanın “İNGİLİZ DERİN DEVLETİ” olduğunu korkusuzca deşifre etmiştir. Yüzyıllardır her türlü acımasız zulüm yöntemini kullanarak dünya çapında çıkar ve sömürü peşinde koşan bu sinsi Deccali yapılanmanın yeryüzünde çıkardığı bozgunculuğu delilleri ile okuyuculara ispatlamış ve önlem alınması için devletimize yol gösterici ve destekçi olmuştur.

Bu gizli oluşumun maşalarından birisi olan PKK terör örgütünün ve onun PYD, YPG, YPS, HPG,

SDG, PJAK vs. gibi kollarının, bugün Türkiye’nin güneydoğusunda, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde, İran’ın güneybatısında bağımsız bir komünist Kürdistan devleti kurmayı hedefleyen Marksist, Leninist ve Stalinist bir yapılanma olduğunu açıklamıştır. PKK’nın temel hedefinin, Kürt milliyet ve etnisitesini araç olarak kullanarak birinci aşamada bölgeye, ardından Türkiye geneline, nihai olarak da tüm bölgeye komünist sistem ve ideolojiyi hakim kılmak olduğunu gözler önüne sermiştir. Komünizmin yanında, faşizm, darwinizm gibi insanlığa ve ülkemize zarar verecek her türlü zararlı felsefe ve ideolojiler hakkındaki detaylı araştırma ve analizleri de bu kitaplarda derleyip yayınlamıştır. Devletimiz’in, Ordumuz’un ve halkımızın bu şer yapıların hain planlarına karşı uyanık olmasına vesile olmuştur. 

Sayın Adnan Oktar’ın Bu Seride Yayınlanmış Kitapları :

 • Üst Akıl: İngiliz Derin Devleti 1
 • Üst Akıl: İngiliz Derin Devleti 2
 • Amerika’nın Göremediği PKK
 • PKK Kalleşliği ve PKK Zulmü
 • Komünist Terörist Dinsiz Örgüt PKK
 • Komünizm Pusuda
 • Faşizm: Darwinizm’in Kanlı İdeolojisi
 • Terör Sevgiyle Yok Edilir
 • Sosyal Silah Darwinizm
 • İslam Terörü Lanetler
 • Dinler Terörü Lanetler
 • Global Masonluk
 • Kara Klan
 • Deccalin Ayini: Terör
 • Darwinizm’in Karanlık Büyüsü
 • Darwinizm’in İnsanlığa Getirdiği Belalar
 • Darwin’in Türk Düşmanlığı
 • Çözüm Kuran Ahlakı
 • Makaleler 1-2

6- EVRİM TEORİSİ’NİN BİLİMSEL GEÇERSİZLİĞİ VE YARATILIŞ GERÇEĞİ

Sayın Adnan Oktar, yaklaşık 50 eserden oluşan bu kitap serisinde, Evrim Teorisi’nin bilimin bütün dalları tarafından çürütülmüş, bilimsellik kılıfı altına gizlenen bir pagan felsefesi olduğunu tüm somut delil ve belgeleriyle tartışılmaz biçimde ortaya koymuştur. Evrim Teorisi’nin en temel argümanı olan canlı varlıkların güya tesadüfen var oldukları safsatasını tarih boyunca Peygamberler ve Allah taraftarları ile büyük mücadele içinde olan Deccaliyet’in, her devirde insanlara empoze ettiği bir aldatmaca olduğunu anlatmıştır. Son 150 yıldır da Deccal’in evrim safsatasını yaygınlaştırma hamlesinin Darwinizm vasıtasıyla daha geniş bir etki alanı bulduğunu, daha kapsamlı ve sistematik olarak yaygınlaştırıldığını vurgulamıştır. Tarih boyunca, evrim karşıtlarının açık veya örtülü yöntemlerle susturulduğunu, devletlerin bile tarihin bu en büyük bilim sahtekarlığını müfredatlarına almak zorunda bırakıldığını, bu sistemle dini rejimlerde bile yaşayan gençlerin Darwinist olarak yetiştirildiğini dile getirmiştir. Bu sinsi yöntemle, tesadüfler sonucu var olmuş ve gelişmiş bir hayvan türü olduğuna inandırılarak dini ve ahlaki değerlerinden soyutlanmış, dejenere, yozlaşmış bir dünya gençliğinin ortaya çıktığını belirtmiştir. Toplumları, milli, manevi ve ahlaki değerlerini yitirmiş bir dünyada ise zulmün, haksızlığın, adaletsizliğin, sömürünün, savaş, çatışma, ayrılık ve bölücülüğün direnç görmeden çok rahat zemin bulabildiğini ve hüküm sürdüğünü anlatmıştır.

Sayın Adnan Oktar, Darwinizm konulu eserleri ile uluslararası Darwinist lobinin tüm baskı, tehdit ve dayatmalarına rağmen 150 yıllık bu yalanı bilimsel yollarla deşifre etmiş, evrim iddiasını yıkan bilimsel delilleri en net, somut, akılcı ve reddedilemez bir açıklıkla gözler önüne sermiştir. Tek bir canlı proteininin bile tesadüf eseri oluşmasının ihtimal dışı olduğunu gösteren biyo-matematik kanıtlar ve canlıların evrimleşmediğini gösteren yüz milyonlarca fosil, yani paleontolojik kanıtlar sunarak evrim safsatasını tarihi bir çöküşe uğratmıştır. Söz konusu bilimsel kanıtları tüm ayrıntılarıyla içeren bu kitaplardaki tek bir delilin bile evrim aldatmacasını tümüyle yıkmak için yeterli olduğunu vurgulamıştır.

Yazarın, evrim sahtekarlığını bilimsel ve felsefi olarak yerle bir eden bu kitap serisi gerek ülkemizde ve gerekse dünya çapında çok sayıda insanın Allah’ın varlığını ve yaratılış gerçeğini görüp kavramasına ve bu inancın gereği olan güzel ahlakı yaşamalarına önemli vesile olmuştur.

Sayın Adnan Oktar’ın Bu Seride Yayınlanmış Kitapları :

 • Evrim Aldatmacası
 • Yaşamın ve Evren’in Kökeni
 • Evrimcilerin İtirafları
 • Ara geçiş Açmazı
 • Evrimcilere Net Cevap 1
 • Evrimcilere Net Cevap 2
 • Evrimcilere Net Cevap 3
 • Evrimcilere Net Cevap 4
 • Evrimcilerin Yanılgıları
 • Evrimin Fosillere Yenilişi
 • Evrimin Mikrobiyolojik Çöküşü
 • Evrim Açmazı 1.Cilt
 • Evrim Açmazı 2.Cilt
 • 20 Soruda Evrim Teorisi’nin Çöküşü
 • 40 Konuda Hücre
 • 50 Maddede Evrim Teorisi’nin Çöküşü
 • Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’nin Yanılgıları
 • Bir Tartışmanın Ardından
 • Darwinizm’in Sonu
 • Bilim Tarihinin En Büyük Yanılgısı: Darwinizm
 • Bir Zamanlar Darwinizm
 • Darwin Bu Gerçekleri Bilmiyordu
 • Darwin DNA’yı Bilseydi
 • Darwin’i Yıkan Kafatasları
 • Darwin’in Anlayamadığı Kambriyen
 • Darwin’in Türk Düşmanlığı
 • Darwin’in Varislerine
 • Darwinist Deccaliyetin Ölümü ‘’150 Yıl Süren Darwinist Aldatmacanın Sonu’’
 • Darwinist Propaganda Yöntemleri
 • Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri
 • Darwinistler Neleri Düşünmezler?
 • Darwinistlerin Beklediği Cevaplar
 • Darwinistlerin Bilmek İstemedikleri Gerçekler
 • Darwinizm Dini
 • Darwinizm ile İlmi Mücadelenin Önemi
 • Darwinizm Kuran ile Bağdaşmaz37- Darwinizm Nasıl Bir Açmaz? 38- Darwinizm’in İnsanlığa Getirdiği Belalar
  • Darwinizm’in Kanlı İdeolojisi Faşizm
  • Darwinizm’in Karanlık Büyüsü
  • DNA’nın Darwin’e Uyarısı
  • Hayatın Gerçek Kökeni
  • Kuran Darwinizmi Yalanlıyor
  • Materyalizmin Çöküşü
  • Materyalizmin Sonu
  • Tarihi Bir Yalan Kabataş Devri
  • Tarihin En Büyük Bilim Sahtekarlığı Evrim Teorisi
  • Türlerin Evrimi Yanılgısı

7- KURAN BİLGİSİ, İSLAM AHLAKI VE İMANİ KONULAR

Kurani bilgilerin ve Kuran ahlakının temel konu edildiği bu kitap serisi, Sayın Adnan Oktar’ın her konuda Kuran’a en uygun,en akılcıve en samimi cevabı verme niyet ve azminin bir sonucu olarak kaleme alınmış, asrımızın bir Kuran açıklaması niteliğindedir.

Sayın Adnan Oktar, bu eserlerinde Allah’ın tüm insanlara indirdiği en son rehberi ve en büyük hidayet kaynağı olan Kuran’da yer alan konular hakkında asrımızın şartlarına en uygun en akılcı en net ve doyurucu açıklamaları getirmektedir. Kuran’ın Allah sözü olduğunun akli deliller ve bilimin en son gelişmeleri ışığında ispatlandığı bu kitaplarda, içinde bulunduğumuz dönemde açıklanma ihtiyacı gerektiren her türlü güncel konuya, insanların aklına takılan, zihinleri kurcalayan her çeşit soruya Kuran ayetleri ışığında en doğru ve kapsamlı cevaplar verilmektedir. Allah’ın Kuran’da insanlara tarif ettiği ve hayata geçirmelerini istediği en güzel ahlaki ve sosyal model de yine bu imani eserlerde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Bu seride aynı zamanda Kuran’a dayalı gerçek İslam anlayışının nasıl olması gerektiği de tüm ayrıntılarıyla işlenmektedir. Müslüman aleminde yüzlerce yıldır İslam adına benimsenen ve yaşanan bağnaz din anlayışının ise Allah’ın Kuran’da tarif ettiği saf ve halis dinle uzaktan yakından ilgisi olmadığı hatta zıt olduğu Kuran ayetlerinin rehberliğinde açıklanmaktadır.

Sayın Adnan Oktar’ın Bu Seride Yayınlanmış Kitapları :

 • Adamlık Dini
 • Akılsız Kuran’ı Nasıl Yorumlar?
 • Alay Denen Zulüm
 • Allah İçin Yaşamak
 • Allah Korkusu
 • Allah Sevgisi
 • Allah’ın İsimleri
 • Basitliğin Kirli Kültürü
 • Cahiliye Toplumunda İnsan Karakterleri
 • Cahiliye Toplumunu Terketmek
 • Dinde Pasifizm
 • Dinsizliğin Dini ile Mücadele
 • Dinsizliğin İlkel Mantığı
 • Dünya Hayatında Tüm Zevkleri Tüketenler
 • Dünya Hayatının Gerçeği
 • Ehl’i Sünnetin Önemi
 • En Büyük İftira Şirk
 • Gerçeği Düşündünüz Mü?
 • Gerçekler 1
 • Gerçekler 2
 • Gizli Azapların Çözümü
 • Gözardı Edilen Kuran Hükümleri
 • Güzel Söze Uymanın Önemi
 • Herşeyde Hayır Görmek
 • İmanı Çabuk Anlamak 1
 • İmanı Çabuk Anlamak 2
 • İmanı Çabuk Anlamak 3
 • İmtihanın Sırrı
 • İnanç Gerçekleri
 • İnsanın Apaçık Düşmanı: Şeytan
 • İslam’ın İnanç Esasları
 • Kamil İman
 • Kıyamet Günü
 • Kolaylık Dini İslam
 • Kötülüğün Sessiz Dili
 • Kuran Ahlakı
 • Kuran Bilgisi
 • Kuran Fihristi
 • Kuran ile Hayat Nasıl Yaşanır
 • Kuran’a Göre Gerçek Akıl
 • Kuran’da Dua
 • Kuran’da İhlas
 • Kuran’da Münafık Karakteri
 • Kuran’da Sabrın Önemi
 • Kuran’da Sadakat
 • Kuran’da Şefkat ve Adalet
 • Kuran’da Şevk ve Heyecan
 • Kuran’da Tebliğ ve Tartışma
 • Kuran’da Temel Kavramlar
 • Kuran’da Ümitvar Olmak
 • Kuran’da Vicdanın Önemi
 • Kuran’da Yalancının Yöntemleri
 • Kuran’dan Cevaplar
 • Kuran’dan Genel Bilgiler
 • Kuran’dan İşaretler
 • Kuran’ı Dinlemeyenler
 • Kuran’ı Rehber Edinmek
 • Kuran’ın Bazı Sırları
 • Kuran’ın Hayata Sunduğu Güzellikler
 • Müminlerin Asıl Yurdu Cennet
 • Müminlerin Cesareti
 • Müminlerin Merhameti
 • Müminlerin Mutluluğu
 • Münafığın Sırları
 • Münafıklıkla Mücadelenin Önemi
 • Müslümanca Konuşmak
 • Niçin Kendini Kandırıyorsun?
 • Ölüm Kıyamet Cehennem
 • Pişman Olmadan Önce
 • Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
 • Resullerimiz Diyor Ki
 • Resullerin Mücadelesi
 • Resulullah’ın (sav) Dilinden Cennet
 • Sahte Dünyanın Acıları
 • Sakın Unutmayın
 • Sinsi Bir Tehlike Gaflet
 • Şeytanın Bir Silahı: Romantizm
 • Şeytanın Enaniyeti
 • Şeytanın Sinsi Bir Oyunu İnsanlara Tapınma Dini
 • Tarih Boyunca Müslümanlara Atılan İftiralar

8- KIYAMET VE AHİR ZAMAN ALAMETLERİ

Sayın Adnan Oktar bu kitap serisinde, içinde yaşadığımız dönemin Peygamber Efendimiz (sav)’in haber verdiği “ahir zaman” olduğunu, yaklaşık yarım yüzyıl içinde mütevatir hadislerde bildirilen alametlerle birebir mutabık biçimde gerçekleşen yüzlerce olaydan yola çıkarak, “Allah u alem” diyerek delilleriyle açıklamaktadır.

Kıyamete yakın bu dönemde yeryüzüne 2. kez nüzul edeceği sahih hadislerde haber verilen Hz. İsa (as) ve tüm dünyanın barış, adalet, bolluk, bereket ve zenginliğe kavuşmasına vesile olacak Hz. Mehdi (as)’ın zuhuru, çıkışının alametleri, fiziki özellikleri, vb. konularda çok kıymetli bilgi ve açıklamalar yine bu kitap serisinde yer almaktadır.

Yazar bu seride bazı kişilerin, ahir zaman ve Mehdiyet konularının Müslümanları sözde rehavete, atalete, pasifizme sürükleyeceği iddialarının ne derece asılsız, artniyetli ve sinsi bir zihniyetin ürünü olduğunu da ortaya koymaktadır. Dinden maddi menfaat sağlayan bir takım kişi ve çevrelerin makam, mevki ve çıkar kaygısıyla ahir zaman konusunu örtbas etme gayretlerini de gözler önüne sermektedir. Aksine, Peygamber Efendimiz (sav)’ın yüzlerce hadisle müjdelediği böyle kutlu bir olayın günümüzde savaş, yoksulluk, sefalet, zulüm ve işkenceler altında ezilen İslam Dünyası için çok büyük bir şevk, heyecan ve umut kaynağı olduğunu önemle vurgulamıştır.

Sayın Adnan Oktar’ın Bu Seride Yayınlanmış Kitapları :

 • Ahir Zamanın 656 Alameti
 • Altınçağ
 • Hazreti İsa (as) Allah’ın Oğlu Değildir Allah’ın Peygamberidir
 • Hazreti İsa (as) Ölmedi
 • Hazreti İsa (as)’ın Geliş Alametleri
 • Hazreti Yusuf Medresesi
 • Hristiyanlar Hz. İsa’yı Dinlesinler
 • Mehdi (as) Hakkında Bilgiler
 • Mehdi (as) Hz. İbrahim (as)’ın Neslindendir
 • Mehdinin Çıkış Alametleri ve Özellikleri
 • Kehf Suresi’nden Ahir Zamana İşaretler
 • Kehf Suresi’nden Günümüze İşaretler
 • Kıyamet Alametleri
 • Kuran, Tevrat, Zebur ve İncil’de Hz. Mehdi (as)
 • Mesih Müjdesi
 • Peygamberimiz (sav)’in Dilinden Hz. Mehdi -
 • Peygamberimiz (sav)’in Mucizeleri
 • Risale-i Nur’da Batıni Tefsir Tehlikesi -
 • Tevrat’ta Kuran’a Uygun Sevgi Sözleri
 • Tevrat’tan Hikmetler ve Güzel Öğütler
 • Ahir Zaman Sorularına Bediüzzaman Cevap Veriyor 1
 • Ahir Zaman Sorularına Bediüzzaman Cevap Veriyor 2
 • Ahir Zaman’ı Bediüzzaman ile Anlamak - Kitapçık
 • Bediüzzaman Ahir Zaman’ı Anlatıyor - kitapçık
 • Bediüzzaman Said Nursi Kendisinin Mehdi Olmadığını Açıklamıştır

9- PEYGAMBERLERİN HAYATI, SEMAVİ KİTAPLAR VE EHLİ KİTAP

Yazar bu kitap serisinde, Rabbimiz’in tarih boyunca gelmiş geçmiş toplumlara gönderdiği, Kuran’da adı geçen kutlu, şerefli Peygamberler’in şanlı hayatlarından kesitler vererek Kuran’ın buyruğu üzerine her devirde yaşayan Müslümanlar’ın da onların güzel ahlaklarını örnek almalarının önemini anlatmaktadır.

Yine aynı seride, Kuran’da dikkat çekilen Tevrat, İncil gibi Semavi kitaplardan Kuran’a mutabık güzel sözler, üstün ahlak örnekleri, ibret verici öğüt ve kıssalar derlenerek okuyucuların istifadesine sunulmaktadır.

Ayrıca, Kuran ayetleri doğrultusunda Müslümanlar’ın diğer semavi dinlerin mensuplarına, Hıristiyanlar’a, Museviler’e nasıl davranmaları gerektiği, onları koruyup kollamalarının ve her türlü hak ve özgürlüklerine en güzel biçimde saygı duyup riayet etmelerinin önemi anlatılmaktadır.

Sayın Adnan Oktar’ın Bu Seride Yayınlanmış Kitapları :

 • Hazreti Yusuf (as)
 • Hazreti Süleyman
 • Hazreti Musa (as)
 • Hazreti Yusuf Medresesi
 • Hazreti İsa (as) Gelecek
 • Hazreti İbrahim (as) ve Hazreti Lut (as)
 • Örnek Müslüman Kadın Hazreti Meryem
 • Hazreti Muhammed (sav)
 • Resullerin Mücadelesi
 • Tevrat’ta Kuran’a Uygun Sevgi Sözleri
 • İncil’de Sevgi
 • Hristiyanlar Hz. İsa’yı Dinlesinler
 • Kuran, Tevrat, Zebur ve İncil’de Hz. Mehdi (as)
 • İncil’den Güzel Sözler
 • Tevrat’tan Hikmetler ve Güzel Öğütler
 • Peygamberimiz (sav)’in Mucizeleri
 • Hazreti İsa (as) Allah’ın Oğlu Değildir Allah’ın Peygamberidir
 • Hazreti İsa (as) Ölmedi
 • Resulullah’ın (sav) Dilinden Cennet
 • Resullerimiz Diyor Ki
 • Tarih Boyunca Müslümanlara Atılan İftiralar
 • Kavimlerin Helakı

10- BATIL DİN, İNANÇ VE FELSEFELERE BAKIŞ

Sayın Adnan Oktar, bu kitap serisinde İslamiyet dışındaki batıl inanışları ve felsefeleri incelemektedir. En doğru yola yöneltip ileten hak dinimiz İslam, insanları aydınlık, huzur, refah, mutluluk, bolluk, bereket, güvenlik ve adalet dolu bir hayata çağırırken, dünya üzerinde yaklaşık 1.5 milyar kişinin mensubu olduğu Doğu dinleri, insanları kasvetli ve karamsar bir dünyaya, sapkın ritüellere, sosyal adaletsizliğe, dünyadan tamamen uzaklaşıp sefil koşullarda yaşamaya, kısaca her yönüyle batıl bir hayata sürüklemektedir. Kitaplarda bu gerçeğe vurgu yapılmaktadır.

Bu kitaplarda, söz konusu dinlere inananların en temel yanılgılarının Allah’ın mutlak varlığını inkar edip, sayıları yüz milyonu aşan putlara tapınmaları ve bu putlardan bir karşılık ya da yardım görmeyi ummaları olduğu vurgulanmaktadır.

Sayın Adnan Oktar, bu konudaki eserleri ile batıl dinlere mensup insan kitlesini içinde bulunduğu sapkın ve cehalet dolu inançlardan ve yaşam anlayışından, kasvet dolu dünyalarından kurtarmak, Allah’ı tanımalarına ve güzel ahlaka yönelmelerini amaçlamaktadır.

Sayın Adnan Oktar’ın Bu Seride Yayınlanmış Kitapları :

 • İslam ve Budizm
 • İslam ve Karma Felsefesi
 • İslam ve Uzakdoğu Dinleri
 • Kara Klan
 • Kuran’ın Işığı Satanizmi Yok Etti
 • Rumilik Tehlike mi?
 • Karanlık Tehlike: Bağnazlık
 • Kuran’ın Işığı Satanizmi Yok Etti
 • Komünizm Pusuda
 • Dinsizliğin Kabusu
 • Deccalin Ayini: Terör
 • Darwinizm Dini

11- MADDENİN ARDINDAKİ SIR

Sayın Adnan Oktar kaleme aldığı bu kitap grubunda, maddeyi ilahlaştıran materyalist zihniyetin hiçbir bilimsel ve mantıksal geçerliliği olmadığını delilleriyle tartışmasız bir biçimde ispat etmektedir.

Bu kitap serisinde yer alan açıklamalar bir felsefe, dünya görüşü ya da ideolojik yorumlar olmayıp bütünüyle bilimsel deliller ışığında maddenin aslı, zamanın ve mekanın izafiyeti gibi konularda çok önemli bilgi ve gerçekleri içermektedir. Bu bilgi ve açıklamalar şuur ve vicdan sahibi bir insanın hayata bakışını değiştirecek niteliktedir.

Sayın Adnan Oktar’ın bu eserleri kaleme almadaki bir amacı da günümüz insanının maddeye dayalı yozlaşmış hayat tarzından uzaklaşıp Allah’a yakınlaşmasına ve güzel ahlaka yönelmesine vesile olmaktır.

Sayın Adnan Oktar’ın Bu Seride Yayınlanmış Kitapları :

 • Darwin’in Açmazı: Ruh
 • Zamansızlık ve Kader Gerçeği
 • Sonsuzluk Başlamış Durumda
 • Kuledeki Küçük Adam
 • İdealizm, Matrix Felsefesi ve Maddenin Gerçeği
 • Hayalin Diğer Adı: Madde
 • Gerçeği Bilmek

12- ÇOCUK KİTAPLARI

Sayın Adnan Oktar, sadece yetişkinler için değil geleceğin büyükleri olan çocuklarımız için de kitaplar kaleme almış, küçük yaştan itibaren onların vatanımıza, milletimize, dinimize bağlı, ülkesine faydalı, güzel ahlaklı örnek insanlar olmasına gayret etmiştir. Bu kitaplarda çocuklara, annelerini, babalarını, arkadaşlarını, bütün insanları, hayvanları, canlıları, Dünya’yı, Güneş’i, Ay’ı ve Evren’i yaratan Allah’ın gücü anlatılmakta, Allah’ın büyüklüğünden, sonsuz ilminden, yapmamızı ve yapmamamızı istediği şeylerden bahsedilmekte, dindar ve güzel ahlaklı olmaları tavsiye edilmektedir.

Sayın Adnan Oktar’ın Bu Seride Yayınlanmış Kitapları :

 • Dinimizi Öğrenelim
 • Müminin 24 Saati
 • Çocuklar Sizin İçin 2
 • Çocuklar Sizin İçin 1
 • Hayvanlar Alemi
 • Harika Canlılar
 • Göklerdeki İhtişam
 • İnşa Eden Balarıları
 • Evren’deki Mucizeler
 • Becerikli Baraj İnşaatçıları Kunduzlar
 • Küçük Dostlarımız Karıncaların Dünyası
 • Kusursuz Petekler İnşa Eden Balarıları
 • Vücudumuzdaki Mucizeler
 • Darwin Amca Biz Hiç Değişmedik
 • Varilci Darwin
 • Çocuklar Darwin Yalan Söyledi