8. OPERASYON GÜNÜNDEN İTİBAREN YAŞANAN HUKUKSUZLUKLAR

8.11. S.C.Hakimliğince, “olmayan suç isnadına dayanılarak tutuklamaya devam kararı verilmiş” ancak ısrarlı talepler sonrasında bu hata düzeltilebilmiştir

Halen daha anlayamadığımız bir şekilde, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2018/6671 D. İş sayılı tutukluluğun devamı kararında “Bir Suçu Gizlemek Veya Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek Ya Da Yakalanmamak Amacıyla ÖLDÜRME” suçuna yer verilmiştir. Bu durum, tarafımızca şaşkınlıkla karşılandığı gibi kabul edilebilecek herhangi bir hukuki gerekçeye de asla dayanmamaktadır. Soruşturma dosyası kapsamında böyle bir iddia ya da bu iddiaya konu olabilecek bir vaka bulunmamaktadır. Nitekim bu kararın alınmasının ardından bu konunun aydınlatılması için yaptığımız talepler neticesinde Savcılık tarafından böyle bir suç isnadı olmadığına dair cevap verilmiştir.

Sadece bu husus bile TBAV camiası soruşturmasında alınan tutukluluk kararlarının ciddiyetinin ve sıhhatinin sorgulanması gerektiğini göstermektedir. 

Yukarıda bahsettiğimiz ve içerisinde birçok hukuksuzluk ve hata barındıran tutukluluk, tutukluluk devam, tutukluluk devamına itirazın reddi ve tahliye talebinin incelenmesi kararlarını talebiniz halinde sizlerle paylaşabileceğimizi belirtmek isteriz.