İsnat Edilen Suçlamalara Cevaplar

14. SONUÇ

Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızın 40 yıllık fikri ve kültürel mücadelesi boyunca, bazı karanlık çevrelerin komploları sonucunda maruz kaldığımız haksız ve hukuksuz uygulamalardan, aleyhimize yürütülen algı operasyonlarından ve çok daha fazlasından elimizden geldiğince bahsetmeye çalıştık.

Tüm bunların yanı sıra Sayın Oktar ve arkadaşlarımız büyük bir kararlılıkla ve azimle sürdürdüğümüz ilmi ve kültürel çalışmaları, şartlar ne olursa olsun devletimizin, milletimizin ve Sayın Hükümetimiz’in her zaman yanında olup desteklediklerini, FETÖ, PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı ilmi mücadele verdiklerini ve bu nedenle birçok terör örgütünün suikast listesinde yer aldığımızı izah etmeye çalıştık. Bahsettiğimiz 40 yıllık serüven şu an cezaevinde devam etmektedir.

Bu kitapta, bir kısmına değinebildiğimiz ve soruşturma dosyasına çok daha fazlasını sunduğumuz gerekçelerden de açıkça anlaşılmaktadır ki; Sayın Adnan Oktar ve bizlerin suç işlemek amacıyla biraraya geldiğimiz iddiası tamamen gerçekdışıdır. Sayın Adnan Oktar ve bizler 40 yıldır Kuran-ı Kerim ayetlerinde ve Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerinde emredilen “velayet” sistemini yaşamaya çalışan bir arkadaş topluluğuyuz. Bizler, aynı ülkü de bir araya gelmiş gecemizle gündümüzle hizmet etmeye çalışan, yıllardan bu yana da büyük bir kararlılıkla somut faydalar ortaya koyan ve birbirimizi bir dost bir kardeş olarak, Sayın Adnan Oktar’ı da bir büyüğümüz olarak görüp saygı gösteren bir arkadaş topluluğuyuz. Bizim aramızdaki bağ sadece budur. Bu bağın önünde arkadasında sağında solunda başka anlamlar aramak son derece yanlış olur. Biz Kuran- Kerim ayetlerini ve Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerini yaşamaya çalışıyoruz. Hepsi bu…

“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederler. İşte Allah’ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe-71)

“Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın sizin üzenizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar.” (Ali İmran-103)

“Bir mümin diğer bir mümin için, kerpiçleri birbirini destekleyen bir bina gibidir. Müminler birbirlerini tutarak birbirlerini korurlar, doğru olan konularda beraber olurlar ve birbirlerini düşmana teslim etmezler.” (Peygamber Efendimiz (sav) hadis-i şerifi)

Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızın adilane ve hukuka uygun bir yargılama neticesinde aklanacaklarına olan inancımız, Türk Adaletine olan güvenimiz ve verilecek olan karara saygımız tamdır.