12. SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİNİN DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE SAĞLADIĞI FAYDALAR

12.3. Sayın Adnan Oktar,Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada nefretin önlenmesi için öneriler sunmuş ve sevgi politikalarının hayata geçirilmesini savunmuştur

Bu bölümde Sayın Adnan Oktar’ın 40 yıllık fikri mücadele dönemi boyunca en çok üzerinde durduğu konu olan “sevgi” ile ilgili görüşlerine ve “sevgi politikalarının uygulanması” yönündeki fikirlerine yer veriyoruz.

Sayın Oktar sevgiyi her zaman esas konu olarak ele almış, ısrarlı bir şekilde sürekli savunmuş ve sevginin tüm dünyaya hakim olması için gece gündüz çalışmalar yapmış, eserler kaleme almış bir fikir adamıdır.

Sayın Oktar, A9 TV canlı yayınındaki bir konuşmasında “Sevgi tüm meseleleri çözer. Sevgiyle yaklaşıldığında her konu çözüme kavuşur.”demiştir(A9 TV; 11 Ağustos 2017).

Bütün konuları ve problemleri, bütün uyuşmazlıkları ve anlaşmazlıkları sevgiyle, güzellikle, halimlikle, şefkatli yaklaşımla çözmeyi teklif eden bir insanın adını zoraki bir şekilde FETÖ ile yan yana getirmeye çalışmak ve kendisini örgüt kurmak suçuyla itham etmek büyük bir adalesizliktir.

Sayın Oktar, bugüne kadar kimsenin savunmadığı kadar sevgiyi savunmuş biridir. Sevgi ile ilgili birçok kitap yazmış, sevgi konusunu uluslararası gazete ve internet sitelerinde yayınlanan makalelerinde sık sık işlemiş, canlı yayınlarında istisnasız her gün sevginin her alana hakim olması ile ilgili görüşlerini dile getirmiştir.

HATTA, NEFRETİ ÖNLEMEK İÇİN, “ANAYASAYA KANUN MADDESİ EKLEYELİM” ÖNERİSİNİ DÜNYA ÜZERİNDE YAPAN TEK İNSAN DA SAYIN ADNAN OKTAR’DIR. İlgili canlı yayın konuşmaları şu şekildedir:

 “Sevgiden bahseden neredeyse hiçbir yayın yok. Trip atmak, nefret, çatışma, kavgayı esas alıyorlar. Bu dehşet verici. Dehşet verici bir dünyayı kabul etmeye gerek yok. Anayasa’ya sevgiyi teşvik eden, nefret ve kini yasaklayan maddeler eklenmesi lazım.

Ana konunun sevgi olması lazım.(Adnan Oktar, 20 Haziran 2018)

 “Gaddarlık ve sevgisizliğinkanunla yasaklanması lazım. Tüm müesseselerin sevgiyi esas alması gerektiği, hayat amacı olarak sevginin anlatılmasının şart olduğu, devletin tüm kurumlarının sevgiye göre hareket etmesi gerektiği Anayasa’ya kısa bir madde olarak eklenmeli.” (Adnan Oktar, 4 Temmuz 2018)

 “İslam’da şiddet yoktur. İslam merhamet dinidir, sevgi ve barış dinidir. İslam’da özgürlük vardır, hayat vardır, neşe vardır. İslam ultramodern hayatın ta kendisidir. “(Adnan Oktar, 10 Temmuz 2018)

 “Ülkeler arasındaki diyalogun temeli ‘ben seni kayıtsız şartsız seviyorum’ olmalı. “Milli çıkarlar, ortak menfaatler” diye cümleye başlanmamalı. Karşılığında bir talepte bulunarak sevgi gösterilmez. Karşılıksız sevgi göstermek önemlidir. Ülkelerin “çıkarından” bahsedildiği bir ortamda sevgi kalmaz. Sadece sevgini, dostluğun,  arkadaşlığını, güvenliğini istiyorum diyerek bağlantı kurulmalı.”(A9TV; 23 Aralık 2017)

Yeryüzü artık sevgi ve adaletle hükmedip kan akıtmayacak, akan kanı durduracak sevgi sahiplerini bekliyor. Allah en kısa zamanda insanlığı sevginin hakim olduğu güzel günlere ulaştırsın.”(Adnan Oktar’ın 1 Eylül 2014’te Burma Times’ta yayınlanan makalesi)

Hükümet üyeleri, sevgiyi devlet politikası haline getirsinler, sevgiyi. Kavga ve gerilim kültürü çok yaygın Türkiye’de. Nereye gitsen kavga ve edişme, didişme kültürü bir çok yerde hakim. Yoğun olarak sevgi politikasını devlet resmi olarak gündeme getirsin. Her yerde sevgiden bahsedilsin. Bakanlar sevgiden bahsetsin, Başbakan sevgiden bahsetsin, Cumhurbaşkanı sevgiden bahsetsin ve ısrarlı bahsetsinler. Fitneyi yatıştıran, kargaşayı bitiren mühim bir ibadettir sevgi. Yaratılışın ana gayesidir, bak yaratılışın ana gayesidir. Allah’ın bizden istediği tek şey sevgidir. Kendisine sevgi, yarattıklarına sevgi. (7 Mart 2017 tarihli A9 TV canlı yayını)

Türkiye’de “SEVGİ POLİTİKASI” sözü ve tanımını ilk olarak gündeme getiren kişi Adnan Oktar olmuştur. Çatışma, öfke ve nefretin sadece yıkım getirdiğini, dolayısıyla her konunun sadece sevgi ile çözümlenebileceği düşüncesini defalarca vurgulamıştır.

Sayın Adnan Oktar, sevginin ve bütün olayları sevgiyle çözmenin önemini şu fikirleriyle vurgulamıştır:

  • Dünyadaki terör, kargaşa, şiddet, savaş ve katliamların sevgi ile durdurulabileceği
  • İttihadı İslam’ın ancak sevgiyle kurulabileceği
  • Sevginin devlet politikası haline getirilmesi, Anayasa’ya madde olarak eklenmesi
  • İslam’ın sevgi dini olduğu
  • Filistin, Myanmar gibi zulüm altında olan Müslümanların İslam’ın sevgi ve dostluk felsefesi ile kurtulabileceğinin anlatılması
  • Kitap Ehli ile yakınlaşmayı sevginin sağlayacağı
  • Sosyal medyada sevginin hakim olması, nefretin yasaklanması ve sevgi cümleleri kurulmasının mecbur hale getirilmesi
  • Toplumdaki manevi dejenerasyonun sevgi ile düzeltilebileceği
  • Ülkeler arasındaki diyalogun temelinin sevgiye dayanması gerektiği

Sayın Adnan Oktar, hayatı boyunca bütün dünyaya sevgiyi, barışı ve adaleti dağıtan bir Türkiye ülküsüyle yaşamaktadır.

Hayatı boyunca bu kadar yoğun bir şekilde sevgi politikalarını savunmuş, bu konuda da dünyadaki tek örnek olan Sayın Oktar’ın suç işleyebileceğini iddia etmek iftiraların en büyüğüdür.