3. CİNSEL SUÇLAR İŞLENDİĞİNE DAİR İDDİALARIN CEVAPLARI

3.5. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımıza geçmiş dönemlerde de benzer şekilde istismar iftiraları atılmış ancak yapılan soruşturmalar neticesinde takipsizlik kararları verilmiştir

Camiamızın  yaklaşık 40 yıldır yaptığı ilmi ve kültürel çalışmalar herkesçe bilinmektedir. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımız uzun yıllardır Yüce Rabbimizin’in varlığının delillerini anlatmış, Darwinizm, komünizm, PKK ve terörün her türlüsüne karşı ilmi mücadele vermiş ve bu uğurda pek çok hasım kazanmış bir kişilerdir. Bu nedenle, çalışmalarımızdan rahatsız olan odaklarca 40 yıldır farklı senaryolarla benzer iftiralar üretilip piyasaya sürülmektedir ve camiamız bu iftiralar neticesinde açılan soruşturmaların ve davaların muhatabı olmaktadır.

birçok defa benzer hayali iddialarla açılan bu soruşturmalarda, cinsel istismar iddialarının mesnetsiz olduğu adli makamlarca yapılan araştırmalar neticesinde tesbit edilmiş ve takipsizlik kararları verilmiştir. Örneğin;

Üsküdar C.B.Savcılığı’nın 20.05.2008 tarih 2008/1211 Esas, 2008/6036 K. Sayılı kararı şöyledir:

“…CMK 250.madde ile yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan soruşturma sırasında, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen bir kısım şüphelilerin MSN üzerinden anlık görüşmelerinin izlemeye alındığı, bir kısım örgüt üyelerinin telefonlarının dinlendiği, sinyal bilgileri değerlendirilerek teknik izleme yapıldığı, mağdurların saç ve tırnak örnekleri üzerinde moleküler genetik inceleme ve analizlerin yapılarak bunlarda bulunan değerlerin türünün ve muhteviyatının araştırıldığı, ancak yapılan bu araştırmalar sonucunda, şüphelilerin herhangi bir suç işlediklerine dair maddi delil elde edilemediği anlaşılmıştır…”

 

Görüldüğü gibi, mağdur olduğunu iddia eden bayanlar için yapılan testler neticesinde iddiaların tamamının yalan olduğu anlaşılmış ve neticesinde soruşturma hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. Bundan 20 sene, 30 sene önce güya istismara uğradığını öne süren şimdi 50’li yaşlardaki sözde “mağdur”ların da doğru söylemedikleri, bunların zihinlerinin gerisinde intikam, kıskançlık, husumet gibi başka niyetlerinin olduğu bu dosyadaki test, muayene ve araştırmalarda ortaya çıkacaktır.