7. SAYIN ADNAN OKTAR’IN GÜYA MEHDİLİK İLAN EDECEĞİ VE GÜYA 2019 YILINDA DEVLET YÖNETİMİNİ ELE GEÇİRECEĞİ İDDİALARINA KARŞI CEVAPLARIMIZ

7.4. Mehdiyet konusunu her inceleyen ve anlatan kendisinin Mehdi olduğunu iddia etmiş sayılamaz

Adnan Oktar gibi Mehdiyet kavramıyla yakından ilgilenen, araştırmalar yapıp kitaplar yazan daha başka birçok araştırmacı daha vardır. Hatta Mehdiyet’i ispatlamak adına araştırmalar yapıp kitaplar yazanlar olduğu gibi, Mehdiyet’i yalanlamak adına araştırmalar yapıp kitaplar yazan kişiler de vardır. Bu bize Mehdiyet konusunun insanların ilgisini çeken, merak edilen, üzerinde çalışmalar yapılan bir konu olduğunu göstermektedir. Adnan Oktar’ın da (başka birçok konu ile birlikte) bu konuda çalışmalar yapması sonderece doğaldır. Bu konuda Adnan Oktar’dan başka araştırmacı ve yazarlarca yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:

Hurafe Değil Gerçek Mehdî: Muhammed Ahmet İsmail El-Mukaddem - Guraba Yayınları   Mehdi aleyhisselam: Mütercim Seyfullah Kılınç – Özlenen Rehber Yayıncılık
Hazret-i Mehdi: Ahmet Mahmud Ünlü – Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık    Mehdi: Tayfun Şahin – Cinemascope Yayıncılık
Hz. Mehdinin Zuhuru ve Kuran’daki 7 Harfin Sırrı: Mehmet Yılmaz – Sokak Kitapları Yayınları   Mehdi Anadolu’dan mı Çıkacak: Rafet Karmati – Cinius Yayınevi
    Mütevatir Hadisler Işığında Beklenen Mehdi: Ömer Faruk Akkaya – Şamil Yayıncılık
Alametleriyle Birlikte Beklenen Mehdi: Muhammed Cevad Horasani     Kuran’a Göre İmam Mehdi ve Onu Görenler: Mahmut Acar – İmam Rıza Dergahı Yayınları
Cern Kabala Deccal ve Mehdi (Cennet Sözü): Hayati Sır – Hayy Kitap    İmam Mehdi Bizi Bekliyor: Dr. Seyyid Hüseyin Agai – Kevser Yayınları
Son Kurtarıcı Hazreti Mehdi: komisyon – Asr Yayınları   Ahir Zaman Velisi İmam Mehdi (a.s): Ali İrfan – Velayet Yayıncılık
Mehdi Risalesi: Muhyiddin İbn Arabi – Litera Yayıncılık   Kuran, Sünnet ve Aklın Işığında İslam’da Mehdi İnancı: Dr. Cafer Yusufi Heşterudi – El Mustafa Yayınları
Dünya Hakimiyetinde Hazreti Mehdi: Abdussamet Celayir – İhvan Neşriyat   Dört Semavi Kitapta Beklenen Mehdi: Ammar İlter – Asr Yayınları
Süfyan, Deccal Müceddid, Mehdi ve Hz.İsa: Mustafa Süzen – LP Akademi Yayınları   Mehdilik İnancı: Dünya Ehlibeyt Kurultayı – Tesnim Yayınları
Mesih ve Mehdi Yalanı: Hasan Laçin – IQ Kültür Sanat Yayıncılık   Mehdilik ve İmam Mehdi: Dr. G. Hüseyin Tacirineseb – Oba Kitabevi
Ehl-i Sünnet’te Beklenen Mehdi: Fetullah Mercan, Ugur Pekcan, Muhammed Ahmet Ismail El-Mukaddem – Kitap Dünyası   İmam Mehdi ve Zuhur: Ayetullah Seyid Ali Hamaney – Tesnim Yayınları
İyiliğin Kılıcı Mehdinin Sözleri: Hayati Sır – Hayy Kitap   Hz. Mehdi Son Vasi: Telif Komisyonu – Kevser Yayınları
Dinlerde Mehdi ve Mesih Tasavvuru: Ekrem Sarıkçıoğlu – Düşün Yayıncılık   Hz. Mehdi Hakkında Hadisler: Şeyh Muhammed Bin İbrahim-i Numani – Ensariyan Kitap
Kıyametin Üç Büyük Habercisi Deccal, Mehdi ve Mesih: Dr. Arif Arslan – Anatolia Kitap    Ehl-i Sünnet Rivayetlerinde Hz. Mehdi: Dünya Ehlibeyt Kurultayı – Tesnim Yayınları
Mehdi Mesih / İlahi HerO: Nazif Ay – Kaynak Yayınları    
Deccal Mehdi-i Azam ve İsa (a.s): Selahattin Altıntaş – Tebeşir Yayınları