8. OPERASYON GÜNÜNDEN İTİBAREN YAŞANAN HUKUKSUZLUKLAR

8.6. Cezaevlerindeki tutuklu arkadaşlarımızı ziyaret eden bazı avukatlar, Devletimizin ve Savcılarımızın isimlerini kullanarak gerçek dışı bilgilerle arkadaşlarımızı sözde itirafçı olmaya zorlamaktadırlar

Yukarıda ana hatlarıyla değindiğimiz bir konuyu önemine binanen biraz daha açmakta fayda görüyoruz. Şöyle ki;

 Özellikle son zamanlarda, İstanbul ve İzmir Barolarına kayıtlı olan 2 ayrı avukat (isimleri soruşturma dosyasında mübrezdir) şehir şehir tüm cezaevlerini gezerek -aralarında vekalet ilişkisi veya geçmişe dayalı bir tanışıklık bulunmayan- arkadaşlarımızın gözlerini korkutmaya ve  sözde itirafçı olmaları için baskı kurmaya çalışmaktadırlar.

Bu avukatlar yaptıkları görüşmelerde, tutuklu arkadaşlarımıza gizli olan soruşturmanın güya her detayına vakıf olduklarını ve eğer sözde itirafçı olmazlarsa ölene kadar güneş yüzü görmelerinin mümkün olmadığını söylemektedirler.

En vahimi de yaptıkları konuşmanın en başından sonuna kadar sürekli olarak Devletimizin ve Sayın Savcılarımızın isimlerini kullanarak gerçek dışı ithamlar ve yakıştırmalar yapmaktadırlar.

Bu avukatlar; ”İNSANLAR HER ZAMAN SUÇ İŞLEMEZ AMA DEVLET ÜZERLERİNİ

ÇİZEBİLİR, SİZİN DE DEVLET ÜZERİNİZİ ÇİZDİ”, “BU DAVADA TCK İŞLEMEYECEK”

“DEVLET SİZİN KENDİSİNE OLAN BAĞLILIĞINIZI ÖLÇÜYOR” “SAVCILARIN DA BAĞLI OLDUĞU YERLER VAR” gibi asılsız ve hiçbir suretle hukukla bağdaşmayacak sözler sarfederek arkadaşlarımızın gözlerini korkutmaya çalışmaktadırlar.

Üstelik eğer sözde itirafçı olmayı kabul ederlerse verilecek ek ifadeyi hiçbir suç unsuru kalmayacak şekilde beraber hazırlayacaklarını gerekirse oynamalar yapabileceklerini ve hatta daha önceki bazı ifadelerde benzer oynamalar yaptıklarını söyleyip arkadaşlarımızı kendilerince kandırmaya da çalışmaktadırlar. Hukuku ve kanunları adeta hiçe sayarak yaptıkları usulsüzlükleri örnekleriyle beraber hiç çekinmeden anlatan bu avukatlara karşı gerekli önlemlerin acilen alınması gerektiği kanaatindeyiz.

Nitekim, bu avukatlar hakkında gerekli yasal işlemler arkadaşlarımız tarafından başlatılmıştır.