3. CİNSEL SUÇLAR İŞLENDİĞİNE DAİR İDDİALARIN CEVAPLARI

3.1. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızdan güya taciz gördüğünü iddia eden sözde mağdur/müştekilerin tamamı, Adnan Oktar ve arkadaşlarımıza husumet besleyen kişilerden veya bunlar tarafından şikayetçi olmaya zorlanan kişilerden oluşmaktadır.

Söz konusu taciz iddiaları, arkadaş camiamızla uzun yıllar beraber olup sonrasında sergiledikleri uygunsuz davranışlar ve kriminal kişilikleri nedeniyle uzaklaşmak zorunda kalan bir kısım müştekilerin gerçek dışı beyanlarından ve bu kişilerin organize bir şekilde hareket ederek gerek baskı ve tehditlerle gerekse bir takım vaatlerle ifade vermeye mecbur bıraktıkları bazı sözde mağdur ve müştekilere ait asılsız beyanlardan ibarettir. Bahsettiğimiz bu hususlara dair somut delillerimizin bir kısmı soruşturma dosyasına tarafımızca sunulmuş olup gizlilik kararının kaldırılmasının akabinde çok daha geniş kapsamlı beyanlarımızı sunacağımızı da bildirmek isteriz.