10. BASINDA YER ALAN HAYALİ VE MESNETSİZ SUÇ İSNATLARI

10.4. Tarihi eser niteliğinde bir Tevrat ele geçirildiği iddiası gerçek dışıdır

 

11 Temmuz 2018 tarihli polis operasyonunu takip eden günlerde, bazı belli basın ve yayın organlarında güya Sayın Adnan Oktar’ın bulunduğu evde “tarihi eser niteliğinde çok değerli bir Tevrat” olduğu, bu Tevrat’ın sadece sinagoglarda bulunabileceği ve böylesine önemli bir eserin Sayın Adnan Oktar’ın eline nasıl geçtiğinin araştırıldığı şeklinde mesnetsiz ve gerçekliği olmayan haberler yayınlanmıştır.

Bu haberlerden bazılarını şu şekilde ortaya koymak isteriz:

 

Oysaki ortada “tarihi eser”, “gizemli Tevrat”, “sadece Sinagog’larda bulunan Tevrat” falan yoktur. Bahse konu olan alelade bir Tevrat rölesi olup sadece Sinagoglarda bulunduğu iddiası da tamamen uydurmadır. Bu nedenle bulundurulmasında da hiçbir yasa dışılık yoktur.

Başlıklara ve haber içeriğine bakıldığında FETÖ’nün mucidi olduğu kara propaganda taktiğinin yine devrede olduğu görülmektedir. Bu haberin yayınlandığı bütün basın organlarının manşetlerindeki içerik, detay ve suçlamalar tıpa tıp aynıdır. Asla ve asla tarihi eser olmayan, hatta maddideğeri bile olmayan bir Tevrat’ın bulunması çok önemli bir haber gibi sunulmuştur. “Sadece Sinagoglarda olması gereken” gibi tamamen masa başında uydurulmuş bir detay aynı anda bütün basın organlarının manşetlerine taşınmıştır. Tek bir noktadan kasıtlı ve kötü niyetli olarak servis edilen, uydurma içerikli bu kara propaganda malzemesi maalesef ki basının belli kesimi tarafından sorgulanmadan kamuoyuna servis edilmiştir. Halbuki konunun aslı çok daha farklıdır.

Sayın Adnan Oktar’ın yabancı ülkelerden kendisini ziyarete gelen ve canlı yayına iştirak ederek fikir alışverişinde bulunduğu yüzlerce misafiri olmuştur. Bu misafirlerin büyük çoğunluğu, ziyaret adabı dolayısıyla kendilerini misafir eden ve Türk İslam örf ve ananelerine göre ağırlayan Adnan Oktar’a minnetlerini göstermek hissiyle çeşitli hediyeler vermiştir. Aynı şekilde Sayın Adnan Oktar da bu davranışın karşılığı olarak misafirlerine hediyeler vermiştir. Bunlardan bazı örnekleri gösteren fotoğrafları dikkatinize sunmaktayız.

 

         

Haber içeriklerinde yer alan SÖZ KONUSU TEVRAT DA SAYIN ADNAN OKTAR’A MİSAFİRLERİ TARAFINDAN MİNNETTARLIKLARINI GÖSTERMEK İÇİN EMANETEN BIRAKILMIŞTIR. HİÇBİR ŞEKİLDE TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE OLMAYIP, BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE EN FAZLA 60 YIL KADAR ESKİYE TARİHLENMEKTEDİR. Söz konusu Tevrat’ı getiren Yahudi misafirler birkaç kere Sayın Adnan Oktar’ı ziyarete gelmiş, Türkiye’ye her gelişlerinde de Musevi cemaatiniziyaret etmiş ve Sinagoglardaki dini törenlerine katılmışlardır. Bu törenler sırasında haberlere konu Tevrat rulosunu Sinagoglara giderken yanlarında götürmüşler ve dini törenlerinde kullanmışlardır. Yine aynı şekilde Sayın Adnan Oktar ile A9TV stüdyosunda gerçekleşen buluşmalarında Sayın Adnan Oktar’ın Kuran’ı açıp okuyarak dua etmesi gibi onlarda bu Tevrat rulosunu açıp okuyarak dua etmişlerdir.

Özetle; söz konusu Tevrat haber içeriklerinde yer aldığı gibi tarihi eser olmayıp en fazla 60 yıllıktır. Ayrıca söz konusu Tevrat, Adnan Oktar’ı ziyarete gelen misafirleri tarafından emaneten bırakılmıştır.